Algemene voorwaarden voor webshop "Flessenpost"

 

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Flessenpost te Braamt, hierna genoemd "Flessenpost", en de klant, hierna genoemd "de klant", met betrekking tot de producten en diensten aangeboden op de website van Flessenpost.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Flessenpost en de klant.

 

Bestellingen

2.1. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid van de producten. Indien een product niet op voorraad is, zal Flessenpost de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en eventuele betaalde bedragen terugbetalen.

2.2. De Flessenpost behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren naar eigen goeddunken, inclusief maar niet beperkt tot gevallen van vermoedelijke fraude of onjuiste prijsvermeldingen.

 

Prijzen en Betalingen

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2. Betalingen dienen te geschieden via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website van Flessenpost. Flessenpost behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren.

3.3. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle kosten verbonden aan de betalingstransactie.

 

Verzending en Levering

4.1. De Flessenpost zal de bestellingen zo spoedig mogelijk verzenden naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De levertijd kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de gekozen verzendmethode. Flessenpost is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar controle liggen.

4.3. Risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

 

Retourbeleid

5.1. De klant heeft het recht om de bestelde producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits deze ongebruikt en in originele staat verkeren.

5.2. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

5.3. Na ontvangst van de geretourneerde producten zal Flessenpost het aankoopbedrag terugbetalen, exclusief eventuele verzendkosten.

 

Aansprakelijkheid

6.1. De Flessenpost is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar producten of diensten.

6.2. De totale aansprakelijkheid van Flessenpost, ongeacht de oorzaak of de vorm van de actie, is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de desbetreffende producten of diensten.

 

Klantenservice

7.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Flessenpost via de contactgegevens vermeld op de website.

 

Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

8.1. Op alle overeenkomsten tussen Flessenpost en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen Flessenpost en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flessenpost is gevestigd.

 

Flessenpost te Braamt

Datum van laatste wijziging: 24 maart 2024